Opis egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B


Po dniu 19 stycznia 2013 roku weszła w życie nowa forma egzaminu teoretycznego.

Najważniejsza zmiana to modyfikacja egzaminu teoretycznego, nadal mamy do czynienia z testem zmieniła się jednak liczba pytań i sposób ich zadawania. Nowa formuła egzaminu wymaga głębokiej wiedzy z przepisów prawa o ruchu drogowego.

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części.
Sprawdzian z wiedzy podstawowej - 20 pytań, takie same dla wszystkich kategorii prawa jazdy.
 • Odpowiadamy TAK lub NIE
 • Na przeczytanie treści mamy 20 sekund.
 • Kolejne 15 sekund przeznaczonych jest na odpowiedź.
Wśród tych 20 pytań podział jest następujacy:
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 3 punkty.
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2 punkty.
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - 1 punkt,
oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, odnoszących się do zagadnień związanych z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy lub pozwoleniami
 • Możliwe są tu już 3 odpowiedzi (A, B, C), przy czym tylko jedna z odpowiedzi może być prawidłowa
 • Czas na rozwiązanie jednego zadania - 50 sekund
Wśród tych 12 zadań jest następujący podział
 • 6 pytań o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty)
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty)
 • 2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 punkt)
 • Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź
 • Odpowiedzi należy udzielić w określonym czasie (po upływie czasu pojawi się następne pytanie)
 • Nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania i zmiany odpowiedzi
Żeby zdać egzamin teoretyczny, trzeba uzbierać co najmniej 68 z 74 możliwych do zdobycia punktów.

Do przeprowadzania egzaminu wykorzystywana jest specjalna klawiatura egzaminacyja.
Poniżej przedstawiamy krótki opis klawiatury egzaminacyjnej używanej na egzaminie teoretycznym.


widok ogolny


 

START - rozpoczyna egzamin, na początku jest to tzw."egzamin próbny" który umożliwi zaznajomienie się z obsługą konsoli oraz sposobem działania testu.

ZATWIERDŹ - zatwierdza zmiany kategorii prawa jazdy i wyświetlenia właściwych dla danej kategorii pytań egzaminacyjnych.

 

POPRZEDNIE - powrót do poprzedniego pytania i jego ponowne wyświetlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza "ZMIANA KATEGORII".

TAK - potwierdza nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.

 

NASTĘPNE - wybór następnego pytania i jego wyświetlenie, oraz wybiera kategorię prawa jazdy po naciśnięciu klawisza "ZMIANA KATEGORII".

NIE - neguje nieodwracalnie decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu egzaminu.

 

A,B,C

 • zaznacza odpowiedź (pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone na czarno),
 • lub odznacza odpowiedź (pole tła odpowiedzi zostaje podświetlone ponownie na biało).

 

KONIEC

 • rezygnacja z egzaminu przed jego rozpoczęciem,
 • zakończenie egzaminu próbnego - powoduje to uruchomienie właściwego egzaminu,
 • zakończenie właściwego egzaminu przed upływem planowanego czasu (25 min.).

 

ZMIANA KATEGORII - przejście do pytań egzaminacyjnych na inną kategorię prawa jazdy.