UWAGA NOWI KIEROWCY - ZMIANY OD 4 CZERWCA 2018 ROKU.

 

ZMIANY OD 4 CZERWCA 2018 ROKU.

Prawo Jazdy 2018 r. – nowe obowiązki i obostrzenia dla młodych kierowców. Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą objęte nowelizacją przepisów.    

Co się zmieni:

1. Okres próbny trwa 2 lata od dnia wydania uprawnień.
2. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne.
3. Dodatkowe limity prędkości.
4. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy.
5. Zielony listek przez 8 miesięcy.
6. Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją Starosty.
7. Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych.

1. 2 lata ograniczeń

Okres próbny obejmie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Czas jego obowiązywania będzie liczył się od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy.

 1. Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne
  Kursy doszkalające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będą prowadziły Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia Kierowców. Z kolei praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym będą prowadziły Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. Zarówno udział w kursie, jak i w szkoleniu będzie odpłatny. Wysokość opłaty za kurs wyniesie 100 zł., zaś za szkolenie 200 zł. Oba trzeba będzie zaliczyć między 4 a 8 miesiącem od dnia odebrania prawa jazdy.
 2. Dodatkowe limity prędkości
  Młodych kierowców przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. Taki kierowca nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
 3. Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
  W tym czasie nie będzie mógł on również podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem.
 4. Zielony listek
  Samochód, którym będzie się poruszał kierowca poddany okresowi próbnemu będzie musiał zostać oznakowany z tyły i z przodu okrągłą nalepką barwy białej, na którym to białym tle znajdzie się zielony liść klonowy. Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie przez pierwszych 8 miesięcy i to niezależnie od tego, czy kierowca będzie poruszał się swoim, czy też cudzym autem.
 5. Przedłużenie okresu próbnego
  Okres próbny będzie można nie tylko kilkakrotnie powtarzać w trakcie całej swojej kariery za kółkiem. W pewnych sytuacjach będzie on również podlegał wydłużeniu na podstawie decyzji Starosty. Będzie to możliwe w razie, gdy w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu. W takiej sytuacji okres próbny ulegnie obowiązkowo przedłużeniu o 2 lata.
 6. Nie tylko dla niedoświadczonych
  Dwuletni okres próbny będzie obowiązywał również piratów drogowych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny. Jeśli jednak w ciągu 5 lat od zakończenia kursu kierowca znów przekroczy 24 punkty, będzie musiał ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Nowe obostrzenia i obowiązki wchodzące w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. dostarczą młodym kierowcom dodatkowych opłat w wysokości aż 300 zł. za obowiązkowy kurs teoretyczny doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne. Natomiast w przypadku osób, które przekroczyły dopuszczalny limit 24 punktów kurs reedukacyjny ma najprawdopodobniej kosztować ok. 500 zł.